Drugie spotkanie z Edukacją Globalną

Opublikowano Październik 2, 2015

W dniu 30. września 2015r odbyło się drugie spotkanie grupy projektowej.Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę krajów Globalnego Południa oraz wyzwań i współzależności globalnych. P1140518

Badaliśmy wpływ wielkości konsumpcji pojedynczej osoby na środowisko naturalne i porównywaliśmy te wielkości między mieszkańcami różnych części świata, z naciskiem na różnicę między Globalnym Południem a krajami rozwiniętymi.

P1140486

Przeprowadziliśmy zabawę interaktywną „Mój ślad ekologiczny” i podjęliśmy zobowiązania proekologiczne.