Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 10

Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 44

Osiek nad Notecią

Wyrzysk_(gmina)_location_mapOsiek nad Notecią to duża wieś, licząca około 3500 mieszkańców, w województwie wielkopolskim, leżąca w powiecie pilskim w gminie Wyrzysk. Osiek nad Notecią leży 40 km na wschód od Piły i 5km na południe od Wyrzyska. W Osieku znajduje się kościół parafialny pw. Św. Józefa, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica, Gimnazjum im Jana Pawła II. Największą atrakcją turystyczną jest Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią (skansen) podlegające Muzeum Okręgowemu w Pile.

Więcej obszernych informacji o naszej miejscowości można znaleźć na stronach:

http://www.osiek.net/

http://www.muzeum.pila.pl/o_skansenie.php?lang=pl

WikipediaPL

Dla czytelników zainteresowanych tematami ekologicznymi proponujemy lekturę materiałów znajdujących sie pod podanymi poniżej linkami:

Dolina Noteci (powierzchnia 50.532 ha)

Ostoja obejmuje fragment doliny Noteci między Wieleniem a Bydgoszczą. Liczne są tu torfowiska niskie, z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk oraz z enklawami zakrzewień i zadrzewień, a także intensywnie użytkowanymi łąkami. Okolice Goraja, Pianówki, Góry oraz Ślesina porastają buczyny i dąbrowy, w tym m. in. dąbrowy ciepłolubnej. Teren, poprzecinany kanałami i rowami odwadniającymi, pełen jest starorzeczy.
Ostoja w większości leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci (13.100 ha). Na terenie tym znajdują się  4 rezerwaty: Czapliniec Kuźnicki (5,45 ha), Łąki Ślesińskie (42 ha), Kruszyn (73 ha) oraz Skarpy Ślesińskie (14 ha).

Za: http://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/ochrona-przyrody/natura-2000/natura-2000-164.html?idgtxe=1328&idgtxe56=1328&gtxp=3

Zarządzanie obszarami Natura 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pl.pdf

Co to jest Natura 2000

http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=89&p=10&k=2

NATURA 2000 w gminie Wyrzysk

 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&w=2930&p=2884&g=2236&typ=miejsce

Nazwy gatunków chronionych (roślin i zwierząt) i siedlisk

 http://poznajnature.pl/7cudow-dolina-noteci/

Info – o szlaku migracyjnym ptaków -to jeden z powodów ochrony tego terenu

http://magazyn.salamandra.org.pl/m27a05.html

Zdjęcia flory

http://skarbiecprzyrody.pl/index.php/flora/wybrane-trawy-lakowe

Zdjęcia fauny

 http://skarbiecprzyrody.pl/index.php/fauna/ptaki

zapraszamy także do ciekawej lektury atykułu

Jarosław Rola – Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/sidebar.php on line 44
Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna