Szkolenie w Jachrance koło Warszawy

Opublikowano Sierpień 25, 2015

W dniach 17-19. sierpnia 2015r w Jachrance koło Warszawy odbyło się szkolenie metodyczne do programu Youngster, w którym uczestniczył członek naszego stowarzyszenia.

Youngster to program, który umożliwia realizację dodatkowych godzin nauczania języka angielskiego dla uczniów gimnazjum (klasy trzecie). Program ten zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie dostępu do języka angielskiego dla młodzieży z terenów wiejskich. Niekonwencjonalne metody pracy z uczniami dają duża szansę na realizację zamierzonych celów, czyli wzrost poziomu znajomości języka angielskiego. Niepowtarzalną atmosferę szkolenia tworzyli wyjątkowej klasy metodycy i wykładowcy.