Stowarzyszenie zgłosiło bibliotekę szkolną do konkursu

Opublikowano Kwiecień 29, 2015

Stowarzyszenie zgłosiło bibliotekę szkolną przy SP w Osieku nad Notecią do konkursu „CRS – dziesięć na dziesięć”.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową organizowało szkoleniowe spotkania z mieszkańcami, zebrania z rodzicami uczniów, szeroko zakrojoną akcję promocyjną w lokalnych mediach oraz okolicznych szkołach na rzecz mobilizacji do głosowania internetowego, w wyniku której w bibliotece uzupełniony zostanie księgozbiór oraz przeprowadzony będzie remont na kwotę 10.000 zł do końca 2016 roku sfinansowany przez PEKAES oraz Kulczyk Foundation.

Więcej informacji pod linkiem

Logo PEKAES Pomaga-03