Zarząd Stowarzyszenia

Katarzyna Turbiak                             – prezes

Teresa Domalewska – Belka             – wiceprezes

Krzysztof Belka                                  – wiceprezes